Okna z klasą - profile okienne klasy A i B

Kształtowniki okienne można podzielić nie tylko ze względu na funkcje, jakie pełnią w przegrodzie okiennej. Innym kryterium podziału jest grubość ścian widocznych i niewidocznych. Możemy wyróżnić profile okienne klasy A, B oraz C, z czego największe znaczenie mają dwie pierwsze klasy.

Podział kształtowników na poszczególne klasy jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN 12608:2004. W klasie A znajdują się kształtowniki, w których grubość ścianki powierzchni widocznej jest większa lub równa 2,8 mm, a powierzchni niewidocznej – mniejsza lub równa 2,5 mm. W klasie B znajdują się kształtowniki, w których grubość ścianki powierzchni widocznej jest większa lub równa 2,5 mm, a powierzchni niewidocznej – 2,0 mm. W przypadku kształtowników należących do klasy C wyżej wymieniona norma nie ustala żadnych wymagań odnośnie grubości ścianek niewidocznych i widocznych. To do producenta tej klasy kształtowników należy określenie minimalnej grubości.

porównanie jabłka
porównanie jabłka

Klasa A lepsza od B? Wcale nie

W materiałach promocyjnych producentów okien często można spotkać się ze stwierdzeniem lub sugerowaniem, że profile klasy A oraz wykonane z nich okna są lepsze od okien wyprodukowanych z profili klasy B. Tymczasem wcale tak nie jest. Klasa kształtownika nie ma decydującego wpływu na poziom którejkolwiek z właściwości użytkowych okien, określonych w normie PN-EN 14351-1+A1:2010. Jeżeli większa jest grubość ścianek widocznych i niewidocznych, może to pociągać za sobą nieco większą wartość momentu bezwładności – ale w obliczeniach statycznych okien bezwładność samego kształtownika nie jest brana pod uwagę, czyli nie ma wpływu na wynik końcowy. Podobnie jest w przypadku nośności zgrzanych naroży, na którą klasa profilu mogłaby mieć wpływ. Ale nie ma – bo wartości liczbowe w tym przypadku są na tyle małe, że praktycznie niezauważalne. Nie ma więc żadnych potwierdzonych badań, które wskazywałyby, że klasa B jest w jakimkolwiek stopniu jest gorsza czy mniej wydajna niż klasa A.