Montaż okien - przygotowanie do montażu

Od tego, jak dobrze zostaną zamontowane okna, zależy późniejszy komfort mieszkańców lub użytkowników budynku. Warto więc wszystkie etapy przeprowadzić z jak najwyższą starannością. W tym celu konieczne jest współdziałanie inwestora i ekipy monterskiej.

Inwestorzy i montażyści powinni pamiętać o wielu kwestiach. Inwestor musi mieć świadomość, że montaż okien zaczyna się dużo wcześniej niż w chwili, gdy okna przyjeżdżają na plac budowy. Wybór okien powinien odbywać się już na etapie wyboru projektu domu. Chodzi przede wszystkim o koszt budowy, który w zależności od konkretnych okien i użytych do nich rozwiązań, może znacznie różnic się. Na ostateczny koszt mają wpływ takie kwestie, jak kształt, wielkość, kolor, konstrukcja okna, dodatkowe elementy wyposażenia, pozycja okien w murze i konieczne do tego celu rozwiązania konstrukcyjne. Jeśli inwestor już na wstępie będzie wiedział, ile orientacyjnie będzie go kosztowało zamontowanie wybranych okien, nie będzie potem musiał na siłę ciąć kosztów podczas montażu czy prac wykończeniowych. A to najlepsze rozwiązanie, aby zamontowane okna przez lata służyły bezproblemowo i gwarantowały komfort mieszkańcom.

Po pierwsze – przygotowanie otworów

Dobry montaż okienny jest niemożliwy do wykonania, jeśli nie będą do niego przygotowane otwory. o tym pamiętać już wtedy, gdy wykonywane są roboty murarskie. Ściany ościeży powinny na całej swojej długości i szerokości zachowywać pion i poziom. Wszystkie wpusty, zamki czy spoiny między cegłami należy odpowiednio wyrównać przy pomocy zaprawy. Pomocne będą także dobre środki do gruntowania podłoży, które zapewnią gładź i spoistość ścian ościeży. Im gładsza i pozbawiona nierówności będzie przygotowana powierzchnia, tym sprawniej i szybciej pójdzie późniejsze zamontowanie okna w ościeży.

montaż okna przyklejanie folii
montaż okna przyklejanie folii

Przed montażem okna należy zwrócić uwagę na dolne, progowe powierzchnie ościeży okiennych, które często bywają wykończone pustakami z otworami w środku. Taka powierzchnia do montażu okien nie nadaje się. Już na etapie prac murarskich warto więc pamiętać, by ostatnia warstwa była wykonana z pełnych materiałów o litej strukturze, a dopiero potem wygładzać i wyrównywać jej powierzchnię. Inwestor powinien tez mieć świadomość, że jeśli w projekcie nie była przewidziana taka zmiana i prace trzeba będzie wykonać dodatkowo, może zmienić się wymiar ościeży i docelowo wymiar okna. Jeśli okna będą zamówione dużo wcześniej, mogą okazać się za duże i niezdatne do montażu w prawidłowo przygotowanych ościeżach.

Krok drugi – naniesienie reperów wysokościowych

Gdy ściany konstrukcyjne są już wzniesione, a ościeże do montażu okien odpowiednio przygotowane, trzeba nanieść repery o wysokości 1 metra oraz repery wysokości posadzek w stanie zarówno niewykończonym, jak i wykończonym. Dzięki temu wszystkie okna, a także drzwi balkonowe będą osadzone na prawidłowej wysokości, niezależnie od elewacji. Wytyczenie reperów ma jeszcze jedną zaletę – umożliwiają w miarę wcześnie wykryć ewentualne wady w pracach murarskich i ich poprawienie bez konieczności niszczenia gotowego budynku.

Krok trzeci – zorganizowanie placu budowy

Prace na placu budowy maja przebiegać nie tylko szybko i sprawnie, ale też z zachowaniem zasad BHP. Taki obowiązek nakłada na inwestora ustawa Prawo budowlane. Inwestor musi zadbać, między innymi, o bezpieczne przemieszczanie konstrukcji okiennych zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz obiektu. Jest więc oczywiste, że w budynku najpierw musza istnieć dobrze przygotowane schody, a dopiero potem możliwe jest wnoszenie po nich okien.

Inwestor powinien tez zadbać o dojazd do powstającego lub remontowanego obiektu. Chodzi o to, by możliwe było dostarczenie konstrukcji okiennych na odległość co najmniej 25 metrów. Warto też pamiętać, że członkowie ekipy remontowej czy montażowej nie muszą i też nie mogą przenosić ręcznie ładunków cięższych niż pół tony. Lepiej zapobiegać i dmuchać na zimne, gdyż każdy wypadek na placu budowy to nie tylko opóźnienie prac, ale też problemy z prawem i konieczność tłumaczenia się przed prokuratorem.

Krok czwarty – zaplanowanie montażu

Zaplanowanie montażu okien powinno odbywać się w porozumieniu ze sprzedawcą. Inwestor powinien dowiedzieć się nie tylko, czy sprzedawca oferuje usługi monterskie, ale też dokładnie dopytać, w jaki sposób świadczone są te usługi, z jakich narzędzi, materiałów i urządzeń korzysta ekipa montażowa, a także jakie dokładnie czynności zostaną podczas montażu wykonane. Te wszystkie informacje sprzedawca powinien nie tylko przekazać ustnie, ale też zawrzeć w swojej ofercie, a następnie w zawieranej z klientem umowie. Zapisy te powinny być odpowiednio skonstruowanym planem montażu, w którym punkt po punkcie zostaną ustalone i uregulowane wszystkie niezbędne kwestie.

Krok piąty i trudny do zaplanowania – odpowiednia pogoda

Montaż okien powinien odbywać się przy odpowiedniej pogodzie. Tę, co prawda trudno z góry zaplanować, jednak zwykle takie prace montażowe odbywają się w sezonie wiosenno-letnim, gdy łatwiej o słoneczną, ciepłą pogodę. Podczas montażu powinno być sucho, stabilnie, mało wietrznie. Pogoda powinna oscylować pomiędzy 15 a 18 stopniami Celsjusza. W takich warunkach kształtowniki okienne z PCV mają charakterystykę neutralną, a wiązanie chemiczne materiałów uszczelniających i mocujących zachodzi szybko i sprawnie. Prace montażowe w temperaturach dużo wyższych lub dużo niższych niż zalecane (podczas silnych upałów lub przymrozków) to duże ryzyko, że pojawią się błędy w szczelności oraz w trwałości połączenia nowego okna z murem.